mijnWERKgemak

Kennisoverdracht
sturen,
monitoren en
beheren

Steeds meer bedrijven beseffen dat de kwaliteit van de kennis van de professionals in hun organisatie de basis is voor succes. Het effectief omgaan met deze kennis is essentieel. Kennis is continu in ontwikkeling. De regelgeving verandert of er is een innovatie waardoor een product nog beter werkt. U wilt als bedrijf de beste kwaliteit leveren. Daarvoor moet u dus weten wat er verandert en hoe u hierop moet sturen. En hoe blijven de werknemers goed geïnformeerd? Met mijnWERKgemak kunt u de gewenste kennis in beeld brengen en waar nodig sturen en beheren.

 

Éen plek één waarheid

Kennisportaal één waarheid en persoonlijk

Om een functie goed te kunnen uitoefenen, heeft een medewerker te maken met verschillende werkinstructies, wet & regelgeving en procedures, ook wel kennisbronnen genoemd. Al deze bronnen zijn via het kennisportaal mijnWERKgemak te vinden. Ook koppelt het systeem de veel gedetailleerde handelingen (deelprocessen) binnen uw organisatie aan de juiste verantwoordelijke medewerker.

“Alle informatie die ik nodig heb kan ik snel vinden.”

 

Gericht kennisaanbod binnen 3 klikken antwoord

Een organisatie heeft te maken met veel werkprocessen. Dit zijn gedetailleerde handelingen die maken dat medewerkers hun werk goed kunnen uitoefenen. Door mijnWERKgemak op de juiste manier in te richten vinden uw medewerker binnen drie klikken het gewenste antwoord.

“Ik wist niet dat er zoveel informatie was..”

 

Activeren medewerkers kennis op maat aanbieden

Om kennis met elkaar te delen biedt mijnWERKgemak een controleerbare omgeving. Werknemers zijn gekoppeld aan de deelprocessen die zijn nodig hebben bij hun werkzaamheden. Zodra in mijnWERKgemak een kennisbron verandert, krijgen de betrokken medewerkers hiervan een melding. Zo blijft iedereen goed op de hoogte van recente kennisontwikkelingen.

“Handig die mailtjes, gelukkig alleen de informatie die ik nodig heb.”

 

Meten is weten return on investment (ROI)

Uw organisatie stopt veel tijd en geld in het ontwikkelen van kennisbronnen. mijnWERKgemak meet wie en wanneer bepaalde kennisbronnen raadpleegt. Doordat de eigenaar kan zien wie zijn kennisbronnen afneemt zal dit een stimulans zijn om zijn product te promoten.


“Na het wijzigen van mijn handleiding is deze al meer dan 40 keer bekeken!”

“Een aantal medewerkers maakt steeds dezelfde fouten, ik kan nu zien dat zij de beschikbare informatie NIET raadplegen.”

Lees meer op de website van mijnWERKgemak